Användning av cookies

För att använda Kritik.com utan några begränsningar krävs cookies, enkla informationsfiler som är användbara för att förbättra webbplatsens funktion och användarens webbläsningsprocess. Cookies ör ingenting annat än små textsträngar som automatiskt sparas av webbläsaren på besökarens dator. Det finns olika typer av cookies, dessa cookies hjälper till och gör att webbplatsen kan garantera en optimal navigering, åtkomstinformation angående navigering och tillåter användaren att bli informerad om de senaste nyheterna om diverse ämnen, intressen och mycket mera.

Samtycke kvävs för att aktivera cookies. När cookies aktiverats, kan de närsomhelst inaktiveras via användarens webbläsare.

Samtycke av cookies

Cookies som vi använder på Kritik.com lagrar ingen typ av information som kan identifiera användaren och vi har för närvarande ingen registreringstjänst som begär ett slutförande av personuppgifter. Under användarens första besök på webbplatsen kommer en informativ banner visas på webbplatsen med en förklaring hur cookies fungerar samt en samtyckesförfrågan. För att få ut mer av webbplatsen rekommenderar vi att godkänna användningen av cookies.

Webbplatsen arbetar tillsammans med olika typer av cookies för att erbjuda användaren en enkel, snabb samt bra upplevelse av webbplatsen. Här nedan finns mer information angående de olika kategorierna av cookies som Kritik.com använder.

Typer av cookies och deras syfte

Cookies skiljer sig beroende på hur lång tid och funktion de har. Tekniska cookies verifierar användarens åtkomst till webbplatsen, dess frekvens och varaktighet och spara några funktioner som ställts in av användaren:

  • Sessionscookies: datorerna som kommer år webbplatsen identifieras med en kod. Koden raderas när användaren avslutar sessionen.
  • Fördröjda cookies: tillgång till webbplatsen av en dator sparas alltid, för att ha möjlighet att verifiera om användaren besöker webbplatsen för första gången och användarens frekvens.
  • Funktionalitetscookies: dessa cookies fungerar som ett verktyg genom vilka användaren kan utföra specifika operationer på webbsidan. Utan dessa cookies skulle vissa funktioner ej vara möjliga och/eller mindre säkra. Funktionella cookies är rent tekniska och tjänar sitt syfte genom att användaren optimalt utnyttjar webbplatsens alternativ.
  • Prestandacookies: Användningen av prestandacookies möjliggör insamlingen av information om användningen av webbplatsen av användaren (mest besökta sidor, delar av en sida som lästs mest, etc). Denna information behandlas sedan internt för att förbättra de olika komponenterna på webbplatsen.

Ytterligare klassificering av cookies gäller dess användning av webbplatsen eller av tredje part:

Förstapartscookies: cookies skapade av webbplatsen som besökts för att underlätta användarbläddringen på alla webbplatsfunktioner.

Tredjepartscookies: kakor som hanteras av externa domäner, så som AWeber och Google Analytics.

Det finns även en kategori av cookies, vars funktion är att skapa en användarprofil baserad på användarens sökningar:

Profileringscookies: detta är cookies som spårar användarens navigering och som skapar en profil baserad på användarens vanor. Tack vare denna möjlighet, kan användaren under navigering få meddelande angående marknadsföring i linje med intressen samt sökningar. Dessa cookies kräver användarens samtycke. Vi på Kritik.com använder inga profilerande cookies.

Så här inaktiverar du cookies

Användaren kan närsomhelst ändra de satta cookiealternativen via dennas webbläsare. Webbplatsen (Kritik.com) varnar om att deaktivera tekniska cookies kan äventyra vissa funktioner på vissa webbplatsen där användaren (du) är registrerad, medan användaren inte har några navigeringsproblem om cookies från tredjeparter blockeras.

Nedan finns länkar till de officiella sidorna on hur du inaktiverar samt raderar cookies i de mest använda webblärana:

Ändringar av cookies på Kritik.com fungerar i enlighet med gällande bestämmelser om cookies och kommer att ändra användningen när det behövs. När webbplatsen gör betydande förändringar kommer det att kommuniceras med användarna via hemsidan.

gdpr
För att acceptera cookies klicka på Godkänn. Läs mer om cookies på vår sida med Cookie policy.
Cookie policy Godkänn